« มีนาคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> CAD Research Forum
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดCAD Research Forum ข่าว/บทความทั้งหมด

CAD Research Forum
คุณลักษณะของนักบัญชีตามทัศนะของผู้บริหารสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
24 มี.ค. 2566
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา
17 มี.ค. 2566
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
การประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
9 มี.ค. 2566
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
แนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มร้านค้าชุมชน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
1 มี.ค. 2566
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม
22 ก.พ. 2566
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
การพัฒนาโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (SmartMe) เพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน กรณีศึกษา สมาชิกสหกรณ์และบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
16 ก.พ. 2566
ดาวน์โหลด 222 ครั้ง
การพัฒนาบัญชีต้นทุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
9 ก.พ. 2566
ดาวน์โหลด 278 ครั้ง
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อแผนปฏิบัติราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
6 ก.พ. 2566
ดาวน์โหลด 977 ครั้ง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนเมือง
2 ก.พ. 2566
ดาวน์โหลด 394 ครั้ง
คุณสมบัติของผู้จัดการสหกรณ์ที่พึงประสงค์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
26 ม.ค. 2566
ดาวน์โหลด 323 ครั้ง
การตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
18 ม.ค. 2566
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดจันทบุรี
11 ม.ค. 2566
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง
ผลกระทบความเป็นมืออาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ม.ค. 2566
ดาวน์โหลด 252 ครั้ง
วิเคราะห์ปัจจัยความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของไทย
27 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
คุณภาพงานตรวจสอบบัญชีของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาครัฐในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘
20 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ปัญหาการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง
14 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด 294 ครั้ง
บทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่พึงประสงค์
8 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลด 249 ครั้ง
ศึกษาการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
30 พ.ย. 2565
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ประสิทธิภาพและกุญแจแห่งความสำเร็จในการดำเนินการสหกรณ์การเกษตร : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก
25 พ.ย. 2565
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชีที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุดรธานี
15 พ.ย. 2565
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>